vind carrièretips

Geef jouw carrière een boost

JE DOET HET FOUT! – De kunst van feedback geven

Competenties Motivatie Productiviteit

Feedback is belangrijk. Feedback wordt echter vaak verward met kritiek. Dit komt doordat het geven of krijgen van feedback vaak geassocieerd wordt met iets dat ‘fout’ is gegaan. Het maken van fouten heeft een te negatieve lading gekregen, omdat een fout per definitie niet goed is. En het liefst willen we het natuurlijk allemaal alleen maar goed doen. Juist om deze reden is feedback zo belangrijk. Zodat het in het vervolg alleen maar beter wordt!

 

Gedrag

Feedback – zowel positief als negatief – gaat altijd over gedrag. Soms zijn we zo gewend om ons op een bepaalde manier te gedragen dat we zelf niet doorhebben dat we het doen. Feedback helpt ons daarmee onze eigen prestaties te verbeteren, zodat we bepaald gedrag meer of minder gaan vertonen. Het liefst willen we altijd de beste versie van onszelf zijn en een beetje sturing in de goede richting is daarom heel nuttig. Vooral voor de millennial leert door feedback te krijgen. Millennials willen graag weten wat er goed gaat, maar ook waar ze kunnen verbeteren zodat ze een betere versie van zichzelf kunnen creëren.

 

Transparantie

Voor zowel het geven als ontvangen van feedback wordt enige openheid vereist. Nou is de gemiddelde Nederlander behoorlijk direct en meestal laten we het snel genoeg weten als we het ergens niet mee eens zijn. Toch is dat bij het geven van feedback anders, omdat we bang zijn de ander te kwetsen. Het is belangrijk open te zijn als je gedrag van een collega onprettig vindt. Als je dit te lang voor je houdt en je collega blijft dit gedrag vertonen zal je merken dat je je alleen maar meer gaat ergeren en dat bemoeilijkt de samenwerking. Je kan dit daarom het best zo snel mogelijk bespreekbaar maken.

 

Redeneer vanuit jezelf

Als je iets hebt gehoord in de wandelgangen, maar dit gedrag zelf nog nooit hebt gezien, komt het een beetje knullig over als je iemand hierop aanspreekt. Spreek een ander alleen op zijn of haar gedrag aan als je het zelf hebt geobserveerd. Vraag jezelf af hoe jij benaderd zou willen worden in deze situatie. Als je vanuit jezelf redeneert wordt duidelijker dat jij ergens mee zit en het is dan aan de ander of hij de bal terugkaatst en het gedrag gaat veranderen. Om die reden is het belangrijk goed te weten wat het precies is waar je je aan stoort bij de ander. Bedenk het alternatief, hoe zou jij het graag willen zien?

 

Oplossing

Door een gelijkwaardig gesprek met elkaar te voeren over waar jij tegenaan loopt kan je samen bedenken hoe het gedrag eventueel kan veranderen. Het is goed om daarom concreet te zijn. Dit kan soms lastig zijn omdat je het niet als een verwijt wil laten overkomen. Juist door het gedrag zo specifiek mogelijk te benoemen en met concrete voorbeelden te komen is het voor de ander makkelijker te begrijpen wat je bedoelt. Je kan uitleggen welk effect het gedrag op jou heeft en waarom je dit vervelend vindt. Door hier met elkaar een open gesprek over te voeren kunnen jullie samen bedenken wat de beste oplossing is.

 

Probeer het om te buigen naar iets positiefs

Positieve feedback is soms misschien wel effectiever dan negatieve feedback. Daarom is het zinnig om dingen die je juist goed vindt gaan te benadrukken, want dan zal de ander dit gedrag vaker gaan vertonen. Het is voor jezelf makkelijker om iemand te complimenteren dan iemand te bekritiseren en daarnaast komt het de sfeer ook nog eens ten goede. Soms is het voor de ander lastig in te schatten hoe het wél moet, en juist door dit positief te benadrukken kan de ander hier een beter beeld van schetsen.

 

 

LEES HIER MEER OVER COMPLIMENTEN EN HOE JE JE ZELF OMDOOPT TOT OPTIMIST!