vind carrièretips

Geef jouw carrière een boost

Pesten op de werkvloer: Laat je niet op de kast jagen!

Competenties Leiderschap Motivatie Productiviteit Stress Succes

Het is verbazingwekkend hoeveel in Nederland nog gepest wordt op de werkvloer. Je zou denken dat pesten na de basisschool of middelbare school niet meer voorkomt. We zijn immers toch volwassen? Volgens cijfers van het TNO waren er in 2014 echter nog een half miljoen werknemers slachtoffer van pesten op het werk. Ga jij soms met een onbehagelijk gevoel naar je werk en kan je niet duiden waar dit gevoel vandaan komt? Misschien dat je het slachtoffer bent van pesten op het werk, maar heb je dit niet doorgehad omdat het er langzaam insluipt. Welke vormen van pestgedrag zijn er, en wat kan je hiertegen doen?

 

‘de Nieuwe’ makkelijk slachtoffer

Wanneer je recentelijk bent afgestudeerd en als jong bloempje net om de hoek komt kijken op de arbeidsmarkt, ben je een makkelijker slachtoffer van pestgedrag. Je bent een stuk kwetsbaarder en zal hierdoor minder op je strepen durven te staan. Met de opkomst van nieuwe media zijn er nieuwe manieren van pesten bijgekomen. Je kan veel makkelijker informatie achterhouden, of stiekem een appje sturen waarin iemand belachelijk wordt gemaakt. Hierdoor is pestgedrag nog minder opvallend dan voorheen. Op deze manier kan het pestgedrag jou een beklemmend gevoel geven waarvan anderen misschien niet eens doorhebben dat je ermee zit.

 

Buitensluiten

Sociale media werken kliekvorming in de hand. Er worden appgroepen gevormd waar jij niet in mag, mensen hebben het over festivals waar ze met z’n allen heen gaan maar jij hebt de memo gemist. Dit is hoe het begint. De oude garde vormt steeds meer een eenheid en jij hebt het gevoel dat je er niet bij hoort omdat ze nooit eens vragen of jij ook mee wil. Als je tijdens de pauze richting de groep loopt om gezellig je gesmeerde boterhammetje samen weg te kanen, valt het stil en doet iedereen zijn best oogcontact met jou zoveel mogelijk te vermijden. Je gaat maar in je eentje ergens zitten en telt de minuten af tot je werkdag voorbij is. Je schaamt je en durft er niet echt met mensen over te praten waardoor je steeds meer als zondebok wordt gezien.

 

Informatie achterhouden

Het achterhouden van informatie lijkt misschien minder schadelijk dan het is, maar als je op de werkvloer niet op de hoogte bent van essentiële informatie, kan dit je duur komen te staan. Stel je voor dat je een meeting hebt met een belangrijke klant en je hebt dit niet kunnen voorbereiden omdat niemand je op de hoogte heeft gebracht. Of je hebt je uiterste best gedaan om een bepaald stuk uit te werken en vervolgens strijkt een van je collega’s met de eer omdat hij niet heeft laten weten dat jij het eigenlijk in elkaar hebt gezet. Interne communicatiesystemen werken dit in de hand omdat het heel makkelijk is om bijvoorbeeld iemand te ‘vergeten’ in de CC te zetten. Door informatie van, en voor jou, achter te houden wordt jouw vooruitgang gesaboteerd en hierdoor neemt de prestatiedruk alleen maar toe. Dit kan soms zo frustrerend zijn dat het tot burn-outs of depressies leidt.

 

Intimidatie

Hoewel alle vormen van pesten op het werk echt niet oké zijn, is intimidatie misschien nog wel het ergst van allemaal. Het kan hierbij gaan om dreigementen of iemand die je ‘per ongeluk’ aanstoot in de wandelgangen. Dit kan heel beangstigend zijn. Het zorgt ervoor dat jij de hele dag aan het werk bent met een brok in je keel. Je zit vast tussen schip en wal omdat je bang bent dat het alleen maar erger wordt op het moment dat je aan de bel trekt. Daarnaast gebeurt het vaak zo onopvallend dat mensen je misschien niet geloven en dan lijkt het net of jij juist degene bent die onrust probeert te zaaien. Helemaal als vrouw kan je soms het gevoel hebben op een oneerbiedige manier benaderd te worden. Dit kan heel diep in de bedrijfscultuur verweven zijn en hangt samen met de hiërarchische structuur. Vrouwen kunnen hier een heel ongemakkelijk gevoel van krijgen. Als dit soort ongelijke behandeling voor vrouwen zo in het bedrijf geworteld zit, is het lastig hier iets tegenin te brengen.

 

Trek aan de bel

Laat je niet in een hoek drijven zodra jij merkt dat je het slachtoffer bent van pestgedrag, of als je dit om je heen bij collega’s ziet gebeuren. Praat erover met je leidinggevende of een vertrouwenspersoon. In de meeste gevallen is dit echter niet zo gemakkelijk, omdat de leidinggevende (deels) bijdraagt aan het pestgedrag. Soms neemt het pesten zulke vormen aan dat je geen andere uitweg ziet dan een andere baan te zoeken. Millennials zijn meer dan andere generaties opgegroeid met anti-pest campagnes en daardoor toleranter tegenover pestgedrag. We vinden het vaak wel best en zoeken ons werkgeluk bij een andere werkgever.

 

Pak het probleem aan bij de bron

Het zoeken van een andere baan neemt het probleem alleen niet weg. Als je merkt dat dit soort pestgedrag voorkomt bij jou op de werkvloer en je kan niet bij je leidinggevende terecht, praat er dan over met vrienden of familie. Zorg ervoor dat je bijhoudt waar en wanneer het gedrag voorkomt en sla eventuele e-mails op zodat je het gedrag kan aantonen. Er zijn altijd hogere organen of besturen waar je met het probleem terecht kan. Misschien dat je overgeplaatst kan worden naar een andere afdeling, of misschien dat de pesters op het matje geroepen kunnen worden.

Toch is pesten op de werkvloer vaak een kastje-muur verhaal. In dat geval, kan je ze het beste in hun sop laten gaarkoken en jouw talenten elders inzetten, waar deze wel gewaardeerd zullen worden.

 

BEKIJK HIER ONS STAPPENPLAN VOOR HET VINDEN VAN WERKGELUK

 

 

 

Interview met de spil van YourConnector
Stappenplan voor het vinden van werkgeluk
Vijf voordelen van flexibel werken