CULTUUR

Wat zijn onze organisatiedoelen? Wat zijn onze waarden en gedragingen waar we trots op zijn? Wat is onze ambitie met betrekking tot onze cultuur? Wat zijn onze culturele uitdagingen om succes te bereiken? De antwoorden op deze vragen bieden inzicht in jouw organisatiecultuur en maken hem uniek en krachtig. Door dit te koesteren en verder te ontwikkelen, worden deze waarden en gedragingen jouw concurrentievoordeel. 

Op basis van onderzoek in jouw organisatie definiëren we de antwoorden op bovenstaande vragen. Stap voor stap, met een agile aanpak en door jouw medewerkers te betrekken, laten we jouw sterke en gezonde cultuur groeien.

KRACHTGERICHTE ORGANISATIECULTUUR

Een krachtgerichte organisatie is gericht op het continu ontwikkelen van potentieel. Het biedt een basis voor hogere betrokkenheid en persoonlijke groei van medewerkers. Wanneer jij het beste uit jouw medewerkers haalt, halen zij het beste uit jouw bedrijf. Organisaties met een krachtgerichte organisatiecultuur zijn succesvol omdat:

  • Tot 18% verbetering in prestaties en productiviteit
  • Tot 10% verbeterde klantgerichtheid
  • Tot 73% minder verloop van mensen
  • Tot 23% meer betrokkenheid

Mensen die de kans krijgen om hun talenten en sterke punten in te zetten hebben

  • zes keer meer kans om betrokken te zijn op het werk
  • zes keer meer kans om het ermee eens te zijn dat ze elke dag de kans krijgen om te doen waar ze goed in zijn
  • drie keer meer kans om te zeggen dat hun levenskwaliteit hoog is

CULTUURREIS

De belangrijkste uitdaging van een succesvolle cultuurreis is het overwegen en herdefiniëren van de identiteit, visie en purpose van de organisatie. Hoe meer medewerkers zich hierin herkennen en zich hieraan kunnen verbinden, hoe meer betrokken medewerkers zijn. Betrokken medewerkers zijn degenen die met passie werken en zich sterk verbonden voelen met hun organisatie. Ze stimuleren innovatie en brengen de organisatie vooruit. Wij geloven dat dit een reis is die je samen moet maken: waarbij je idealiter ieders stem kunt horen. 

Deze cultuurreis begint met het ontdekken van kwaliteiten en krachten van jouw organisatie en het creëren van een sterk fundament: wat maakt jouw organisatie uniek en waar gaat het huidige en toekomstige succes van de organisatie op gestoeld? Bewustwording en duiding van de unieke krachten van de organisatie is de start van de cultuurreis. In de volgende stap gaan we dieper en ontdekken we de thema’s die in de organisatie leven. We reflecteren op wat medewerkers bindt en welke unieke mix van kernwaarden de organisatiecultuur leidt en welk concreet gedrag hierbij wel en niet hoort. We maken heldere afspraken en leren de kernwaarden te gebruiken als toetssteen voor onze activiteiten en ons onderling verhouden.

Op het kantelpunt maken we een keuze: waar gaan we voor en wat laten we gaan? Hier bepalen we welke purpose of ‘leidmotief’ de organisatie dient en welke niet: wat mist de buitenwereld als de organisatie er niet zou zijn en wat betekent dit voor de medewerkers? Waartoe willen we een bijdrage leveren met iedere stap die jullie zetten als collectief? Een eenduidig antwoord op deze vraag vormt de bestaansgrond van de organisatie en een belangrijke maatstaf voor medewerkers om zich aan te verbinden en zichzelf in terug te zien. 

In de laatste stap richten we ons op de concrete doelen die jouw organisatie wilt nastreven als werkgever, opdrachtnemer, gezonde organisatie én als maatschappelijk partner. Hierbij nodigen we uit om de comfort zone te verlaten en een gezonde mix van ‘moonshot’ doelen te formuleren waartoe de organisatie in beweging komt. Dit geheel van kernkwaliteiten, kernwaarden, purpose en doelen vormt het fundament waarop iedere succesvolle organisatie haar strategie baseert en met regelmaat herziet. Het verbinden rondom deze vragen, het ontdekken van de verschillende invalshoeken die er leven en expliciet duiden van wat het wél of niet is voor jouw organisatie maakt de cultuurreis een waardevolle exercitie in gemeenschapsvorming, identiteit en richting. Terugkijkend zijn zowel de reis zelf als de uiteindelijk bestemming van onmetelijke waarde voor het succes van de organisatie voor zowel klant, medewerker als eigenaar en maatschappij.

HOE WIJ WERKEN

Vanuit co-creatie ontwikkelen we met elkaar jullie cultuurreis op basis van de behoeftes die er spelen. Een belangrijke afweging hierbij is om zoveel mogelijk draagvlak te creëren en betrokkenheid te borgen bij de vragen die er spelen en de uiteindelijke antwoorden die hierop worden geformuleerd. De praktische uitdagingen die hiermee gepaard gaan kunnen op verschillende manieren worden ingevuld. Hierbij doen we ons uiterste best om een brede dialoog te voeren en voldoende perspectieven te verzamelen, terwijl een diverse ontwerpteam grip houdt op de voortgang en uiteindelijke duiding van de visie. Dit met als doel dat de cultuur gedragen wordt, is en blijft. 

De cultuurreis bestaat uit zowel één-op-één interviews met belanghebbenden als diverse groepssessies. Gedurende deze sessies ontzorgen, begeleiden en adviseren wij. Samen met jou bepalen we de duur en intensiteit van het project en kijken we mee hoe de doorvertaling van de visie tot de dagelijkse praktijk het beste vorm kan krijgen.