LEIDERSCHAP

Als het gaat om het creëren van een omgeving waarin mensen kunnen floreren, speelt leiderschap een essentiële rol. Wij begeleiden organisaties in het ontwikkelen van Verbindend Leiderschap.

We geloven dat deze vorm van leiderschap de katalysator is van een omgeving waarin mensen kunnen floreren, omdat je de verbinding vergroot op vier niveaus: de verbinding met jezelf, de ander, het team en de omgeving. Daarbij gaan we uit van ieders unieke krachten.

OVER DEZE EXPERTISE

Wist je dat 70% van de medewerkersbetrokkenheid direct wordt beïnvloed door de manager? Het succes van jouw organisatie staat of valt dan ook met sterk leiderschap. Met behulp van Gallup’s Krachtgerichte methodologie begeleiden we teams bij het ontwikkelen van verbindend leiderschap. Wij geloven namelijk dat organisaties sociale systemen zijn: een organisatie kan niet veranderen zonder dat haar mensen veranderen. En écht duurzame verandering, een verandering die waarde toevoegt voor alle betrokken belanghebbenden, gebeurt niet van buitenaf maar van binnenuit. Daarom werken wij op een krachtgerichte manier, waarbij iemand zijn of haar unieke kwaliteiten en talenten het vertrekpunt vormen eigen groei en groei van de organisatie. Waar een probleemgerichte veranderaanpak start bij een probleem of tekortkoming, vormen de successen en kwaliteiten het vertrekpunt voor groei in de krachtgerichte aanpak.

 

VERBINDEND LEIDERSCHAP

Sterk leiderschap begint bij sterk persoonlijk leiderschap. Verbonden leiders staan ​​in de eerste plaats in verbinding met zichzelf. Van daaruit zijn ze verbonden met de ander, het team en hun omgeving. We ontwerpen onze programma’s volgens deze principes.

Verbinding met jezelf betekent begrijpen, omarmen en tentoonspreiden van wie je in de kern bent en daarnaar handelen. Voorbij de lagen van gedrag, houding, identiteit en waarden gaan we gezamenlijk op zoek naar de kern van jouw zijn. Alleen van daaruit kun je jezelf authentiek verhouden tot de ander, elkaar oordeelloos ontmoeten, een gemeenschappelijke taal creëren en zo verbinding en samenwerking in de organisatie realiseren.

Samenwerking vraagt ​​om (psychologische) veiligheid en vertrouwen. Dit komt voort uit het echt leren kennen van elkaars, sterktes, valkuilen, waarden en ambities. Wij creëren mogelijkheden om dit te faciliteren. Een combinatie van samenkomen op locatie en online inspiratie. Een hybride aanpak, zoals de wereld ons tegenwoordig vraagt ​​te leiden.

Je grootste (en wellicht enige echte) invloed die je als leider hebt op het bouwen van een sterke en succesvolle cultuur is jouw persoonlijke leiderschap en het voorbeeldgedrag wat daaruit voortvloeit. Jouw impact kan enorm zijn als de missie en waarden van het bedrijf in lijn staan met die van jezelf. We ondersteunen en coachen leiders hoe ze hun beste zelf kunnen zijn en door zelf te floreren, daarmee hun omgeving laten floreren.

Uiteindelijk ontwikkelen leiders zichzelf, door hun eigen pad te bewandelen. Deze reis laat zich vatten in het eeuwenoude en universele proces van ‘de reis van de held‘. Wij begeleiden individuen en teams in de vier fases van deze reis, met ieder unieke onderdelen en uitdagingen, door precies de ‘juiste’ hoeveelheid begeleiding en uitdaging te bieden.

HOE WIJ WERKEN

Vanuit co-creatie ontwikkelen we samen jullie leiderschapsreis op basis van de behoefte die er speelt binnen jullie organisatie. Dit zal altijd plaatsvinden vanuit onze filosofie over ‘Verbindend Leiderschap’ en de ‘Reis van de Held’, waarbij de krachtgerichte aanpak centraal staat. De leiderschapsreis bestaat uit zowel een-op-een coachingssessies als teamsessies. Gedurende deze sessies coachen wij, faciliteren wij de sessies en geven wij advies. Samen met jou bepalen we de duur en intensiteit van het project.