Ontwikkel jezelf

Wil jij jezelf verder ontwikkelen? Maak kennis met een van onze coaches

Franc Veeger

Specialisaties
(Young) executive coaching, persoonlijke- en leiderschapsontwikkeling, quarter-life coaching, teamcoaching, coaching van management trainees en young professionals.

Profiel
Mijn ruime ervaring in het bedrijfsleven (8 jaar KLM, waar ik ooit zelf begon als management trainee en 6 jaar headhunter bij Young Executive Search & Selection) en mijn 14 jaar ervaring als organisatie- en life coach helpen mij om de issues van mijn cliënten snel te doorgronden en op een oplossingsgerichte manier aan te pakken.

In mijn werk als coach kom ik op een empathische en respectvolle manier graag zonder omwegen tot de kern van de coaching vraag. Ik hanteer daarbij een aandachtige, openhartige en directe stijl. Ik luister zonder oordeel en stel vragen die leiden tot persoonlijke inzichten en ontdekkingen. De mensen, die ik begeleid omschrijven mij als vertrouwenwekkend, sensitief, openhartig en empathisch met een goede combinatie van mannelijke en vrouwelijke eigenschappen. Daarbij ga ik de scherpte niet uit de weg, als de situatie daarom vraagt.

In het eerste gesprek onderzoeken we wat het op de voorgrond liggende thema is en wat daaraan ten grondslag ligt. Ook bepalen we dan het gewenste resultaat van de coaching. Soms ligt een oplossing voor de hand, evenals hoe daar te komen. In een dergelijke situatie kan één of kunnen enkele gesprekken volstaan. Vaker zijn patronen dieper geworteld en vergt het wat meer tijd en diepgaander onderzoek om het gewenste resultaat te bereiken. Om bepaalde gedragspatronen te doorbreken of om te buigen maak ik mensen bewust van blinde vlekken, onderliggende overtuigingen, aannames en belemmeringen. Vaak worden persoonlijke thema’s aangeraakt die voorbij de zakelijke context liggen en tegelijkertijd daar wel hun weerslag op hebben.

Opleidingen

  • Hogeschool Rotterdam; Commerciële Economie
  • Helen Palmer; Practitioner Enneagram in Life and Work
  • Piet Weisfelt (oprichter Phoenix); Tweejarige opleiding tot coach
  • Centre for Generative Leadership; Opleiding Thema-gecentreerde Interactie
  • Gita Bellin & Associates; Champions for Transformation 2015 + Creative Facilitation
  • Barrett Values Centre; Practitioner Cultural Transformation Tools (CTT)
Neem contact op