Case – Ampelmann – Employer branding personas


Ampelmann – persona’s: de basis van employer branding en recruitment

Ampelmann, de Delftse offshore dienstverlener, bekend van hun walk-to-work credo offshore. Ampelmann heeft wereldwijd meer dan 5 miljoen mensen veilig overgebracht naar de plaats van hun offshore bestemming en maar liefst 10 miljoen kilo aan vracht. Ampelmann maakt het mogelijk voor o.a. offshore operators om veilig van een schip naar een windmolen op zee te verplaatsen. En dit weten ze heel sprekend te maken met het volgende mooie motto:

Ampelmann, offshore access as easy as crossing the street”

Ampelmann heeft grote groeiambities en heeft zich sind haar bestaan in 2008 ontwikkeld tot een wereldwijde speler in de offshore industrie. Om deze groeiambitie te verwezenlijken heeft Ampelmann het juiste talent nodig.

YourConnector ging aan de slag met Ampelmann. In een schaarse arbeidsmarkt,  is het een uitdaging om het beste talent naar je organisatie toe  te trekken. Talent dat op basis van kwalificaties en competenties en karakter goed past bij je bedrijfscultuur en DNA. De eerste stap is daarom om dat talent in de markt goed te kennen. Wat drijft, motiveert en beweegt hen. Hoe kun je vervolgens   jouw unieke cultuur en DNA uitlichten om talent aan te trekken.

YourConnector heeft Ampelmann geholpen om het juiste talent voor hen in kaart te brengen. Wij hebben hierin gekozen voor een persona onderzoek dat als basis dient voor zowel employer branding campagnes als recruitment activiteiten.  In een dergelijk onderzoek is het belangrijk om de persona’s van twee kanten te benaderen. Ten eerste vanuit de organisatie. Welke kwaliteiten, motivatiefactoren, drijfveren, en karaktereigenschappen in deze persona’s gaan je organisatie verder helpen? Aan de hand van Design Thinking sessie zijn de persona’s gedefinieerd die Ampelmann nodig heeft om zijn groeiambities te realiseren.

Ten tweede is het belangrijk om daadwerkelijk personen te spreken die binnen het profiel vallen. In deze zeer belangrijke fase wil je namelijk gaan toetsen hoe je deze mensen kunt bereiken, wat hun drijfveren zijn en of ze passen bij de cultuur en het DNA van je bedrijf.

Samenvattend, heeft het partnership tussen YourConnector en Ampelmann het volgende opgeleverd:

  • Er is een link gelegd tussen de bedrijfsstrategie en de people strategie.
  • Inzicht in de ideale persona’s, voor specifieke functies, om de business doelen te bereiken en verdere groei ambities van de organisatie te verwezenlijken.
  • Inzicht in de interesses, karakteristieken, drijfveren en wensen van deze persona’s.

Afsluitend woord van Remco Buil: “Persona kunnen gebruikt worden om richting te geven aan recruitment en marketingactiviteiten ten behoeve van het aantrekken van nieuwe collega’s. Het denken vanuit persona en “customer journeys”, om zodoende echte klantwaarde toe te voegen, is iets waar commerciële organisaties al jaren aan gewend zijn. Deze methodieken laten zich ook goed lenen voor het aantrekken en behouden van florerende medewerkers. Wij zien persona’s namelijk als de basis en het leidend voorwerp in de employee journey.”