Case – Kwantum leiderschapsreis


Leiderschapsreis met het commercieel management team

Midden in de COVID lockdown kwam Kwantum, onze partner waarmee we al jaren samenwerken, bij ons met een mooie en belangrijke vraag. Wat kunnen wij als commercieel management team (CMT) leren van deze pandemie?
Het CMT leerde hoe ze in haar kracht kon staan in tijden van crisis: een resultaatgericht team dat oog voor elkaar hield. Veel dingen die de organisatie vóór de pandemie gewend was te doen, bleken niet meer efficiënt en bij te dragen aan het resultaat. Tegelijkertijd bleken andere nieuwe gewoontes enorm bij te dragen aan de resultaten van de organisatie. De pandemie heeft in een stroomversnelling blootgelegd wat voor een positieve als wel een negatieve flow zorgt. De wens van dit team was het vasthouden en verder creëren van een positieve flow en het loslaten van hetgeen niet (meer) bijdraagt aan de resultaten.

 

Mensen helpen floreren om organisaties te laten groeien

 

Dit sluit goed aan bij de missie van YourConnector: wij helpen mensen floreren om organisaties te laten groeien. Dit doen wij op een krachtgerichte wijze, altijd startend bij de krachten van mensen en organisaties. Wat is er wél en hoe kan dit een basis zijn voor groei?

Kenmerkend voor YourConnector is gefaseerd werken, waarin we te allen tijde maatwerk leveren. In de eerste fase maakten we uitgebreid kennis met elkaar. Wat leeft er in het team en in de organisatie? Wat zijn krachten van individuen en van het team? Wat zijn patronen die we willen vasthouden en welke patronen willen we doorbreken? Welke risico’s zien we en hoe kunnen we hier het beste mee omgaan? De eerste fase was de basis voor het vervolg: een leiderschapsprogramma.

 

Inhoud en thema’s leiderschapsprogramma

Tijdens het programma bestaande uit vier teamsessies en 1:1 reflectiegesprekken tussen de teamsessies door, zijn veel relevante leiderschapsthema’s naar voren gekomen zoals: veiligheid, persoonlijk leiderschap, communicatie, beïnvloeding en coaching. Gaandeweg stonden we goed in contact met elkaar en stemden we af waar we met elkaar op in wilden zoomen. We besteedden veel aandacht aan vertraging, in een tijd waarin dingen sneller dan ooit gaan.

 

Terugblik en reactie’s van deelnemers

Het traject werd ervaren als een persoonlijke reis. Een bijzondere reis die vroeg om kwetsbaarheid, openheid, uitdaging en leiderschap. Wat gebeurt er wanneer het spannend wordt? Kun je dan in verbinding blijven met jezelf en met elkaar? Dit team is er helemaal voor gegaan met elkaar. De groei die het team op individueel als wel op teamniveau heeft gemaakt hebben wij als uitzonderlijk en inspirerend ervaren. Het team heeft zich kwetsbaar durven opstellen, is aan de slag gegaan met de inzichten die ze hebben opgedaan en zijn als inspirators richting de rest van de organisatie opgestaan.

 

Eén van de deelnemers gaf ons deze mooie feedback terug:

“Ik heb meerdere leiderschapstrajecten doorlopen in mijn carrière en wat de samenwerking met YourConnector voor mij uniek maakt, is het maatwerk dat zij leveren. De constante afstemming op hetgeen speelde in het team maakte dat we het over de juiste onderwerpen hadden en de juiste stappen als leiders konden zetten. Daarnaast verbonden de coaches van YourConnector zich met ons op een persoonlijke wijze en stelden ook zij zich kwetsbaar op. Hierdoor ontstond een veilige sfeer waarin we met z’n allen konden leren.”