DHL Express – Employer value proposition


Employer Value Proposition – DHL Express

DHL Express is druk bezig geweest met het vormgeven van zijn werkgeversmerk. Hiermee wil de bezorgdienst zich onderscheiden van andere werkgevers.
Tegenwoordig hebben we te maken met een krappe arbeidsmarkt. En goed uitgekiende wervingsstrategie is daarom belangrijk. Zo ook voor DHL Express, het DHL-onderdeel dat wereldwijd expresleveringen en koeriersdiensten verzorgt. DHL Express telt in Nederland zo’n 2.000 medewerkers, inclusief uitzendkrachten. YourConnector, een strategisch adviesbureau, werd aan boord gehaald om samen het project op te zetten.
 
We zijn gestart met het definiëren van de Employer Value Proposition. Hiervoor hebben we data opgehaald vanuit de hele organisatie. Vervolgens hebben we dit tot leven laten komen in een cultuur-film”, vertelt YourConnector-CEO Nicole Solleveld. Vanuit de gedachte ‘Wij vervoeren geen dozen, wij vervoeren verhalen’, laat de film zien hoe de vele medewerkers van DHL Express samen een hecht team vormen waarin iedereen het beste uit zichzelf haalt om klanten zo goed mogelijk te helpen.
Werken bij
“De vervolgstap was het opnieuw inrichten van de ‘werkenbij’-website die we een fris nieuw design hebben gegeven en waarbij we onder andere de kandidaatreis hebben verbeterd”, geeft Solleveld aan. De website is vaak de plek is waar werkzoekende een bedrijf voor het eerst leren kennen als mogelijke werkgever. Het is natuurlijk van groot belang dat deze eerste kennismaking prettig is, en een goede website is dan ook een van de hoofdingrediënten voor een geslaagde wervingsaanpak. DHL beschikte eerder al wel over een werkenbijdhl-website, maar hierbinnen is nu een eigen plek ingericht voor DHL Express. Daar is niet langer alleen de vacature te zien, maar ook diverse achtergrondinformatie, zoals blogs en verhalen van medewerkers. Hieraan heeft de hele organisatie een belangrijke bijdrage geleverd.
Vervolgstappen Employer Value Proposition
“Vervolgens zijn we de Employer Value Proposition extern gaan uitdragen middels een online campagne”, legt Solleveld uit. Hierbij testen we content bij verschillende persona’s. “Door middel van de online campagne hebben we niet alleen gezorgd voor meer ‘brand awareness’, maar ook veel resultaat geboekt in het vinden van passende content bij verschillende doelgroepen. We kijken dan ook terug op een mooie en succesvolle samenwerking!”
“Met de hulp van YourConnector hebben we een aantrekkelijk werkgevers-verhaal neergezet met een mooie slogan: Aandacht, beloofd”, stelt Linda Talsma, HR Manager DHL Express, “daarnaast weten we nu hoe we het beste content in kunnen zetten. Dit is voor ons een zeer waardevolle bijdrage in onze employer branding-campagne.”