Leadership program organization

Sterke leiders creëren verbinding

Ontwikkel leiderschap binnen uw organisatie


en ontwikkel verbonden leiders

Leiderschap in complexe tijden vereist nauwgezette aandacht. In onze leiderschapsprogramma's faciliteren we alle leiders binnen de organisatie, van bestuursleden tot teamleiders, om de vaardigheid te ontwikkelen om hun teams, de organisatie en de omgeving te verbinden en te inspireren. Om duurzame transformatie en groei in uw organisatie te creëren, zijn verbonden leiders cruciaal

We hanteren drie fasen in onze programma's

Ik

Leiderschap is gebaseerd op een solide fundament van verbinding met jezelf. Het begint met het echt kennen van jezelf voorbij de lagen van gedrag, attitudes, identiteit en waarden. Daarna, als een authentieke leider, kun je een verbinding tot stand brengen met anderen en samen duurzame verandering tot stand brengen.


Ik en de ander

Leiding geven aan anderen draait om het verbinden met de ander, zonder de verbinding met jezelf te verliezen. In de 1 op 1-verbinding leren we hoe we kunnen coachen op persoonlijke ontwikkeling, welzijn, vaardigheden en prestaties. Het leiden van anderen gaat over het begrijpen van het (systeem) van het team. We leren hoe we verandering kunnen leiden, hoe we weerstand kunnen overwinnen en hoe we het goede voorbeeld kunnen geven.

Wij

Organisaties zijn sociale systemen. Een organisatie kan niet veranderen tenzij haar mensen dat doen. Echte verandering, verandering die duurzaam is en alle belanghebbenden ten goede komt, gebeurt niet van buitenaf; het komt van binnenuit. Leiders leren betekenisvolle verbindingen te maken met de mensen om ons heen, de teams waarmee we werken - en uiteindelijk in deze fase - de omgeving om onze doelen te bereiken.

Verbinding creëren

Dat is wat we nastreven; met jezelf, de ander en de wereld om je heen

Psychologische veiligheid

Psychologische veiligheid is de hoeksteen van alles wat we doen in onze programma's

Het meten van succes

Voorafgaand, tijdens en na meten is essentieel om onze beoogde resultaten te behalen

Hoe bouwen we onze leiderschapsprogramma's op?

Het is een reis

Elk programma dat we ontwikkelen weerspiegelt een transformerende reis, waarbij leiders worden geleid door drie verschillende fasen: 'Ik', 'Ik en Jij', en 'Wij'. Net zoals reizigers hun rugzakken vullen met essentiële benodigdheden, verzamelen leiders gaandeweg kennis en ervaringen. Ga met ons mee op deze dynamische expeditie naar persoonlijke en collectieve groei.

Gecombineerde leertrajecten

Iedereen leert op zijn eigen manier. Daarom bieden we een breed scala aan leerformats, waaronder offline en online sessies, groeps- en teamactiviteiten, interacties tussen peers en buddies, uitwisselingen tussen verschillende generaties, en gepersonaliseerde één-op-één sessies. Ons doel is ervoor te zorgen dat elke leider zijn voorkeursmethode van leren ontdekt en erbij betrokken raakt binnen het programma. Daarnaast hechten we veel belang aan het erkennen van de verschillende niveaus van ervaring en verantwoordelijkheden onder de deelnemers.

De impact van de natuur

We halen leiders weg uit hun dagelijkse werkomgeving en integreren de natuur uitgebreid in onze programma's omdat dit creativiteit, veerkracht en holistisch welzijn onder de deelnemers bevordert. Bovendien vergemakkelijkt het onze vooruitgang in het verbinden met onszelf tijdens fase 1, 'Ik'.

Leiders zijn verantwoordelijk voor 3 belangrijke stromen

In de hedendaagse wereld zijn leiders verantwoordelijk voor het navigeren van drie belangrijke stromen, die we integreren in de ontwikkeling van onze leiderschapsprogramma's: Leidinggeven aan Cultuur, Leidinggeven aan Prestaties en Leidinggeven aan Verandering. Lees hieronder meer.

Vaardigheden voor verbonden leiderschap

Terwijl we leiders begeleiden door de drie fasen: 'Ik', 'Ik en Jij', en 'Wij', leren ze een divers scala aan leiderschapsvaardigheden. Zoals Verbonden communicatie, Effectieve samenwerking, Waardegedreven leiderschap, Veerkracht, Diversiteit en inclusie, Storytelling, en als fundament van dit alles het opbouwen van een psychologisch veilige cultuur.

Leiders zijn verantwoordelijk voor het navigeren van drie belangrijke stromen:

Leiding geven aan cultuur

Leiders spelen een cruciale rol bij het cultiveren van gewenst gedrag binnen jouw organisatie.

Leiding geven aan prestaties

Verbonden leiders creëren een omgeving waarin mensen zich kunnen uitspreken, deelnemen aan constructieve conflicten, elkaar verantwoordelijk kunnen houden en als team kunnen excelleren.

Leiding geven aan verandering

Verbonden leiders bieden de richting die nodig is om lenigheid, aanpassingsvermogen en veerkracht te versterken, waardoor de organisatie effectief duurzame transformatie kan ondergaan.