Familie- en Organisatie opstellingen

Familie- en Organisatieopstellingen

Ontdek de onderliggende dynamieken


En laat alles weer stromen

>> Voor meer informatie


Opstellingen zijn een visuele methode die snel inzicht biedt in de onderliggende dynamieken van een vraagstuk, of het nu persoonlijk of organisatorisch van aard is. Deze methode maakt het mogelijk om complexe dynamieken te verkennen en herhalende & verborgen patronen te identificeren.


Er zijn verschillende soorten opstellingen, van familieopstellingen tot organisatieopstellingen. Door de ruimtelijke ordening van elementen zoals personen, objecten of concepten te gebruiken, wordt in een opstelling de structuur en interacties van het systeem zichtbaar gemaakt. Dit biedt deelnemers de mogelijkheid om dieper in te gaan op de complexiteit van het vraagstuk en om nieuwe perspectieven te ontdekken voor effectieve oplossingen.

Familieopstelling

Organisatieopstelling


Wil je meer weten wat een familieopstelling of organisatieopstelling kan betekenen? Luister dan naar de podcast tussen Nicole Solleveld en Els van Steijn.En naar de podcast tussen Nicole Solleveld en Elmer Hendrix.