Amplitie en leiderschap: de amplitieve leider
01/09/2024
2 min

Amplitie en leiderschap: de amplitieve leider

01/09/2024
2 min

We leven in een transitie. Waar voorheen loyaliteit en bedrijvigheid de werkvloer kleurden, bewegen we naar een maatschappij waarin ontwikkeling en verbondenheid steeds belangrijker worden. Amplitie wint aan populariteit in de wereld van leiderschap en organisatieontwikkeling. Wat kunnen leiders leren van deze trend? En wat kenmerkt een amplitieve leider?

Wat is amplitie?

Kortgezegd betekent amplitie het versterken van de positieve aspecten van de werkbeleving en het functioneren van medewerkers. Amplitie komt van het Latijnse woord ‘amplio’ wat versterken of vermeerderen betekent. Het komt uit de positieve organisatiepsychologie, waarbij de focus ligt op bevorderen in plaats van voorkomen (preventie) of herstellen (curatie). Een amplitieve aanpak richt zich op het vergroten van kansen, groei en ontwikkeling van medewerkers.

Menselijk kapitaal

Nieuwe generaties openen deuren naar organisaties die zich bewust worden van het belang van het menselijk kapitaal. Bloeiende organisaties investeren in medewerkers en leiderschap. Thema’s als employee experience, duurzame inzetbaarheid, vitaliteit, talentontwikkeling en werkgeluk krijgen steeds meer plek binnen de doelstellingen van  organisaties. Dit maakt dat werken aan amplitie veel waarde biedt. Voor zowel de ontwikkeling van medewerkers, een positieve organisatiecultuur, als voor het economische perspectief.

"De amplitieve aanpak leidt tot een hogere betrokkenheid, meer plezier, verbinding, minder verzuim en verloop. En uiteindelijk tot een duurzame en gezonde organisatie".

De pijlers van amplitie

Er zijn 4 pijlers vastgesteld die organisaties houvast geven om aan de slag te gaan met amplitie. Deze pijlers vormen samen het bouwwerk. Organisaties – en met name leiders – die investeren in amplitie en dit meenemen in hun leiderschap, bouwen aan een krachtgerichte organisatiecultuur waar mensen kunnen floreren.

  1. Gezondheid: beweging, voeding, ontspanning.
  2. Talentmanagement: zingeving, autonomie, succes, prestatie.
  3. Bevlogenheid: veerkracht, vitaliteit, zelfvertrouwen, waardering.
  4. Werkinrichting: functie, cultuur, omgeving.

De amplitieve leider

Ieder mens heeft unieke talenten en eigenschappen. Een organisatiecultuur waar amplitie in het DNA zit, richt zich op de kracht van mensen en biedt ruimte om te groeien en te excelleren. De amplitieve leider herkent potentieel bij medewerkers en bekrachtigt hen. Hij of zij staat naast de medewerker en bouwt samen aan een sfeer van vertrouwen, waar medewerkers durven te ontdekken, ontplooien en zichzelf kunnen zijn. 

Deze eigenschappen helpen leiders om amplitie te integreren in hun leiderschap:

  • Zelfreflectie: door eigen overtuigingen, eigenschappen en krachten te onderzoeken, groeien leiders in authentiek leiderschap. Waardoor zij zichzelf durven te laten zien en daarmee ook anderen uitnodigen.
  • Betrokkenheid: de amplitieve leider voelt zich betrokken bij de medewerkers. Oprechte interesse in de behoeften en ambities, maakt dat medewerkers zich gehoord voelen. Het vergroot de psychologische veiligheid, waardoor ruimte wordt ervaren om te exploreren en ontwikkelen.
  • Authenticiteit: het verhogen van zelfbewustzijn leidt tot gedrag in overeenstemming met de innerlijke kern van leiders. Dit heeft een diepgaande impact op het vermogen om anderen te inspireren.
  • Open en eerlijkheid: leiders die open zijn over hun eigen sterke en zwakke punten, creëren een sfeer van vertrouwen. Het moedigt medewerkers aan hetzelfde te doen, wat een positieve invloed heeft op de onderlinge verbinding.  
  • Transparantie: visie, doelstellingen, successen en mislukkingen worden openlijk gedeeld. Medewerkers voelen zich betrokken en ervaren dat zij bijdragen aan het grotere geheel. Daarbij stimuleert transparantie een sfeer van vertrouwen en geloofwaardigheid.

Amplitie en leiderschap is een krachtige dynamiek die bijdraagt aan succesvolle organisaties. Wanneer leiders dit principe weten te omarmen, zijn zij in staat om bij te dragen aan een duurzame organisatiecultuur waar verbinding en mensgerichtheid kernbegrippen zijn.